DIN PLAN

3 Steg till en Hållbar Tenniskarriär


Story.  Status.  Dröm.


STORY.
Din Story och Vår kliniska undersökning utgör steg 1 för att säkerställa diagnostiken. I vissa fall utförs kompletterande undersökningar som exempelvis magnetkamera, ultraljud, och/eller CBCT. I samtliga fall upprättas en individuell plan.


Första besöket innefattar alltid ett fysiskt och/eller digitalt möte med en specialistläkare och/eller Fredrik Johansson, specialist i tennismedicin.STATUS.
Diagnostiken i steg 1 är central och utgör grunden för steg 2 vars fokus är behandling och/eller specifik rehabilitering. I tillägg kan fysiska tester, muskeloskeletal screening och videofilmning göras för att analysera det potentiella sambandet mellan fysiska egenskaper, skada och tennisteknik.


Tennismedicinska specialister i samråd med experter inom biomekanik, tester och träning skapar bästa möjliga förutsättningar för en säker och hållbar återgång till tennis efter skada.DRÖM.
Vid skada är återgång till tennisen ofta en dröm, vid nedsatt prestationsförmåga är drömmen att bli starkare, snabbare och mer uthållig. Din Story och Status är grunden, tillsammans skapar vi din Dröm. 


Faktorer som träningsvolym och intensitet samt en stegring/ökning av dessa parametrar planeras noggrant, dokumenteras och följs upp kontinuerligt för att nå slutmålet, en hållbar tenniskarriär.


unsplash