TENNISSKADOR

Överbelastning eller Underbelastning


SKADOR INOM TENNIS

Hur hårt ska man träna?

Vetenskapliga studier pekar på att både överträning och underträning kan vara problematisk. Det finns två möjliga förklaringar till detta fynd:(1) underträning gör idrottare sämre förberedda för tävlingskrav, och (2) en minskning i träningsbelastning föregår i allmänhet"en kraftig ökning" i träningsbelastning vilket i sin tur ökar risken för skada.


Gabbett TJ. Debunking the myths about training load, injury and performance: empirical evidence, hot topics and recommendations for practitioners. Br J Sports Med. 2020 Jan;54(1):58-66. 

Allmänt

Vetenskapliga studier inom tennis visar att skadeincidensen är 0.004-3.0 skador per 1000 timmar tennis om man ser till alla åldrar och alla nivåer.


Pluim BM, Staal JB, Windler GE, Jayanthi N. Tennis injuries: occurrence, aetiology, and prevention. Br J Sports Med. 2006 May;40(5):415-23.


Unga elitspelare (<18 år)

Skadeincidensen i denna grupp har rapporterats vara 2-20 skador per 1000 timmar tennis.


Abrams GD, Renstrom PA, Safran MR. Epidemiology of musculoskeletal injury in the tennis player. Br J Sports Med. 2012 Jun;46(7):492-8.


WTA Touren

Skador i nedre extremiteter (51 %) var de vanligaste området och muskel/senor (50 %) var den vanligaste vävnadstypen av skada.


Dakic JG, Smith B, Gosling CM, Perraton LG. Musculoskeletal injury profiles in professional Women's Tennis Association players. Br J Sports Med. 2018 Jun;52(11):723-729.


ATP Touren

De främsta områdena för muskel- och skelettskador var rygg (ländrygg), axel, lår (baksida) och fot/fotled. Dessa dominerande skademönster har blivit i stort sett konsekventa bland professionella tennisspelare på ATP-touren.


Fu MC, Ellenbecker TS, Renstrom PA, Windler GS, Dines DM. Epidemiology of injuries in tennis players. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018 Mar;11(1):1-5.

Unga spelare (ITF Junior <18)


Det vanligast rapporterade skaderegionerna var rygg, axel, fotled, knä och handled bland de 861 elit- juniortennisspelare som ingick i studien.


Kovacs M, Ellenbecker T, Kibler W, Roetert E, Lubbers P. Injury trends in American competitive junior tennis players. J Med Sci Tennis. 2014;19(1):19–23.


En 2-års studie på unga (U16) tävlingsspelare visade på en hög frekvens av skador med 12.9 skador per 1000 timmar träning/tävling. Ingen skillnad sågs mellan pojkar och flickor.


SiobhánO’Connor,Oktay R.Huseyin,Enda F.Whyte&PeterLacey(2020)A 2-year prospective study of injuries and illness in an elite national junior tennis program,The Physician and Sportsmedicine,48:3,342-348.Ryggskador

Diskproblematik (buktning, degeneration)

Stressfraktur

Tillväxtzon (Ringapofys), smärta

Överbelastningsproblematik

Elitspelare Herr (ATP)


I tillägg till ovanstående ATP data har flera ytterligare skademönster också identifierats från analys av ATP´s 5-årsdata. Ett exempel är platsen för armbågsskada, som inträffar 3:1 (insidan till utsidan). Detta beror sannolikt på belastning från forehand och serve som utvecklats enormt sista 10 åren.


Kovacs M, Ellenbecker T. An 8-stage model for evaluating the tennis serve: implications for performance enhancement and injury prevention. Sports Health. 2011 Nov;3(6):504-13.

Exempel på tennisskador per kroppsregion

Skador i Axel, Armbåge, Handled

Rotatorcuff (Tendinos)

Bicepsseneproblematik (unga <18 år och WTA)

Slemsäcksinflammation

Tennis- och Golfarmbåge (Sena, ligament)

Handledsbesvär (TFCC)

Lillfingerbesvär (Sena), på icke-dominant hand

Elitspelare Dam (WTA)


De vanligaste områdena för specifika skador var lår, axel, fotled och knä i nämnd ordning. Olika utfallsmått i samband med match var signifikant förknippade med skada.


Dakic JG, Smith B, Gosling CM, Perraton LG. Musculoskeletal injury profiles in professional Women's Tennis Association players. Br J Sports Med. 2018 Jun;52(11):723-729.


Skador i Höft, Knä, Fot

Iliopsoas tendinos (Höftböjaren)

Inklämning höft

Hamstringsskada

Knäskålssenan (tendinos, smärta)

Fotledsstukning

Hälsmärta (Tillväxtzon), ung ålder 

VÅR INTEGRERADE APPROACHATHLETIC PERFORMANCE MODEL

Goda dagliga vanor som integrerar biomekanik och fysiologi utvecklar din styrka, rörlighet, uthållighet, koordination, balans och slagteknik samtidigt som en hållfasthet i vävnaderna skapas över tid, vilket tillsammans

maximerar prestation och minimerar skaderisk.

Serve hos WTA och ATP spelare


I denna studie som har jämfört inåtrotation hos kvinnliga (WTA) och manliga (ATP) professionella tennisspelare så såg man att biceps var mer smärtpåverkad hos WTA-spelarna. Anledningen var till stor sannolikhet skillnaden i hur pass väl inåtrotationen utfördes. WTA spelarna lyckades inte lika bra att inåtrotera i axeln och pronera i underarmen. Ett bra exempel på att tekniken interagerar med fysiken (biomekaniken).


López-Vidriero Tejedor R, Laver L, López-Vidriero Tejedor E. Professional tennis players suffer high prevalence of shoulder alterations during the season: a possible tennis shoulder syndrome. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2023 Jun;31(6):2152-2159.