VÅRT TEAM

Vårt Team

Erfarenhet utgör grunden i vårt dagliga kliniska arbete med tester, träning, diagnostik, behandling och rehabilitering. Expertis inom tennis är en förutsättning för att kunna ge bästa tänkbara råd och omhändertagande till dig som spelare/patient. Vårt team innehar en mix av kompetenser vilket säkerställer högsta möjliga kvalité.

Forskning utgör ett evidensbaserat stöd till vår kliniska erfarenhet. Vi bedriver egen forskning och följer noggrannt andras forskning i syfte att säkerställa högsta möjliga kvalité i vår verksamhet. För att uppnå en hållbar tenniskarriär och/eller en fortsatt aktiv vardag som motionär krävs det att du som spelare/patient får ta del av den bästa tillgängliga informationen.

Forskare, läkare, naprapater, fysioterapeuter, träningsrådgivare, psykologer och coacher.

Fredrik Johansson

Leg Naprapat, Docent, Verksamhetsansvarig

Sedan 30+ år varit involverad i tennis med fokus mot prestation och prevention för spelare på hög nationell och internationell nivå. 

Mrs X

Titel

Kort presentation

Mrs X

Titel

Kort presentation

Mr X

Titel

Kort presentation..

Mr X

Titel

Kort presentation..

Mr X

Titel

Kort presentation..