Tennisforskning

FORSKNING


Tenniskliniken.se arbetar aktivt med forskning inom tennis.

Fredrik Johansson försvarade sin avhandling i Juni 2017 med titeln:

"The shoulder in the elite adolescent tennis player: Exploration of structural and functional sportspecific adaptations"

SMASH - EN UNIK STUDIE


Med start i februari 2018 genomför Karolinska Institutet en studie i samarbete med Svenska Tennisförbundet, Svenska Naprapatförbundet samt Naprapathögskolan med titeln:


”Är faktorer som tränings- och tävlingsvolym av betydelse för axel- och skulderskador samt ryggbesvär hos svenska tennisspelare under ungdomsåren?”Bakgrund

Många idrotter har utvecklats enormt de sista 10-15 åren och tennisen utgör inget undantag.  De fysiska, tekniska, taktiska och mentala färdigheter som krävs leder till att unga spelare tidigt specialiserar sig på sin idrott. De fysiska kraven inkluderar samtliga fysiska kvaliteter som uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, koordination och balans. Under ungdomsåren måste spelaren därmed förbereda sig succesivt för att på sikt kunna möta de krav som ställs på den högsta nivån (ITF, ATP, WTA).

Sett ur ett skadeperspektiv har tidigare studier under relativt lång tid visat att tennisen är påfrestande för muskler, senor och leder vilket gör att det är oerhört viktigt med en bra balans mellan träningsbelastning, tävling och återhämtning.

I denna studie som är unik och den första i sitt slag vill vi nu studera hur våra svenska tennisungdomar tränar, tävlar och återhämtar sig. Dessutom vill vi undersöka om det finns någon koppling till skador i axel-skuldra och/eller rygg.


Genomförande

Under 3 intensiva veckor i februari 2018 kommer ett FYSIO-team att åka land och rike runt och genomföra screening tester på våra svenska tennisungdomar. Respektive region arrangerar testplatser och bjuder in spelare där screeningen sker. I tillägg till screeningen kommer de uttagna spelarna födda i intervallet 2005-1999 att svara på en enkät samt följas upp varje vecka under 12 månader via en app där spelarna svarar på frågor om ex; träningsmängd och skador.


WORK-SHOPS?

I samband med våra stora nationella tävlingar (JSM, Båstad, SALK) kommer vi att arrangera korta workshops i ämnet träningsvolym och belastning samt hur detta förhåller sig till skador.


Resultat?

Forskning tar tid men vår ambition är att kunna analysera baslinjedata till sommaren 2018 och sedan succesivt bearbeta och analysera inkommen data fortlöpande.


Vill du veta mer?

Ta kontakt via mail med Fredrik Johansson om du har frågor och funderingar kring studien, vi ser fram emot en spännande resa!


Fredrik Johansson


Hur mycket match spelar våra ungdomar per vecka?

Denna fråga bygger helt enkelt på att vi vill undersöka om matchvolymen är en parameter som kan vara avgörande för om man blir skadad eller inte.Hur många timmar tennis tränar de per vecka?

Tennis är en teknisk idrott som kräver ett stort antal timmar av träning i ung ålder. Ett riktmärke är "träna din ålder" förutsatt att du är förberedd för detta.Hur många timmar fysisk träning genomförs varje vecka?

Fysisk träning är viktigt och kan vara viktigare än någonsin då den "vardagliga" fysiska träningen till viss del har minskat. Ett riktmärke är att fördelningen tennis vs fys ska vara 50/50 initialt och sedan ökas tennisen succesivt under ungdomsåren.Hur många timmar annan idrott utövar de?

Forskning har visat att en bred bas av många idrotter och därmed olika rörelsemönster är till fördel när du sedan ska specialisera dig på en idrott.Har våra ungdomar skador i axel eller rygg?

Skador och överbelastningsbesvär är tyvärr vanligt i ungdomsidrotten och tennisen utgör inget undantag. Vår ambition är att kunna bidra till att skadorna kan minska.STRATEGI”Med 25 års erfarenhet av tennis som grund och aktuell forskning som stöd utvecklar tenniskliniken.se kontinuerligt en modell för modernt omhändertagande med syfte att minimera skadorna och maximera prestationen, utifrån kraven på nationell och internationell tennis”

BESÖK ELLER KONTAKTA OSS


Adress: Mälarhöjdens Tennisklubb

Mobil: 0707315008

Email: info (at) tenniskliniken.se

ÖPPETTIDER


Måndag-Fredag: 08.00-19.00

Lördag-Söndag: efter överenskommelse